logo

okana

Φιλοσοφία

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την απειλή που προκαλεί η χρήση ουσιών σήμερα, είναι αναγκαίο να δούμε πως λειτουργεί η κοινωνία μας, ποιο το πλαίσιο στήριξης που προσφέρει στα μέλη της, ποιες οι αξίες που προωθούνται ως σημαντικές και μπορούν να δώσουν νόημα στη ζωή.

Αυτό που σήμερα διαπιστώνεται ότι έχει αλλάξει, είναι ότι ζούμε σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία. Μια κοινωνία που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, που έχει αμφισβητήσει σχεδόν κάθε σταθερό σημείο αναφοράς χωρίς όμως ακόμα να το έχει αντικαταστήσει με κάτι καινούργιο.. Το καλό και το κακό ήταν κάποτε σταθερά σημεία αναφοράς. Όριζαν τον δρόμο που θα ακολουθούσε το άτομο. Σήμερα, το καλό και το κακό δεν έχουν πια τόση απόσταση, τα πράγματα είναι πολύ σχετικά.

Μέσα σε αυτό το ασαφές πλαίσιο, σε μια κοινωνία η οποία απειλείται από καθολική κρίση, ο σύγχρονος άνθρωπος- έφηβος καλείται να ανταπεξέλθει στη διαμορφωμένη πια, καθημερινή, σύγχρονη πραγματικότητα.
Εκείνα τα στοιχεία της κοινωνικής συνοχής και της ομάδας που στο παρελθόν ήταν ξεκάθαρα μέσα σε ένα αδιαπραγμάτευτο σύστημα κοινωνικών και ατομικών αξιών, σήμερα αμφισβητούνται μέσα από ένα καθεστώς, συλλογικά επιβαλλόμενων προτύπων.

Είναι επομένως φανερό ότι η διαδικασία της πρόληψης είναι σύνθετη, πολύπλοκη και μεταβαλλόμενη, όπως άλλωστε και η κοινωνική πραγματικότητα και ως τέτοια πρέπει να τη μελετάμε και να τη σχεδιάζουμε.
Θεωρώντας το φαινόμενο της εξάρτησης πολύπλοκο, σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο στρέφεται γενικότερα στην αγωγή και προαγωγή της ψυχικής υγείας. Πιστεύουμε ότι η Πρωτογενής Πρόληψη θα πρέπει να απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό ο οποίος δεν έχει άμεση σχέση με το πρόβλημα της χρήσης.

Τα προγράμματα πρόληψης που προτείνουμε, έχουν ως τελικό στόχο το νέο άνθρωπο και επιδιώκουν την υποστήριξη του, μέσα από την εκπαίδευση των βασικών συστημάτων, στα οποία ζει και δραστηριοποιείται ο έφηβος. (Οικογένεια, Σχολική Κοινότητα, Ομάδες Συνομηλίκων, Ευρύτερη Κοινότητα)
Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις πρόληψης στην οικογένεια, έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν, ενισχύσουν, στηρίξουν τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους, ώστε οι ίδιοι να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα απέναντι στα παιδιά τους.

Στο σχολείο, στόχος της προληπτικής διαδικασίας είναι, να δημιουργηθεί στο σχολικό περιβάλλον, ένα κλίμα ανθρώπινο στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, (α΄βάθμιας, β΄βάθμιας εκπαίδευσης) τέτοιο, που να ευνοεί την επικοινωνία και την ελεύθερη έκφραση, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο ασφάλειας και αλληλοκατανόησης, μέσα από μια συνθήκη κυρίως αναγνώρισης του διαφοροποιημένου ρόλου του εκπαιδευτικού.

Οι προληπτικές παρεμβάσεις, που απευθύνονται άμεσα στην τελική ομάδα στόχο (έφηβοι), επιδιώκουν να υποστηρίξουν τον έφηβο στη δύσκολη φάση που διανύει αλλά και να ενισχύσουν την ικανότητά του για αντίσταση στην πίεση που του ασκούν οι συνομήλικοί του.
Παράλληλα το πρόγραμμα πρόληψης που σχεδιάσαμε στοχεύει μέσα από διαδικασίες, εκπαιδευτικές ή διαδικασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και σε υποσύνολα της ευρύτερης κοινότητας, με στόχο την ανάπτυξη μιας τέτοιας κοινοτικής δικτύωσης, ώστε η ίδια να λειτουργεί προληπτικά.