logo

okana

ΝΕΟ: Συνεργασία με το 2ο ΕΠΑΛ

b1

Συνεργασία Κέντρου Πρόληψης & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ν. Καρδίτσας «Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης»  και 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας.

 

Του Κων/νου Ντούρα,

Οικονομολόγου, Υποδιευθυντή Ε.Π.Α.Λ Καρδίτσας, μέλος της ομάδας εκπαιδευτικών Κ.Π.ν. Καρδίτσας «Δυναμική της Ομάδας».

Είναι γνωστό ότι το σχολείο αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού. Το σχολείο παρέχει, μεταξύ των άλλων, γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες επαγγελματικές και προσωπικές, αλλά κυρίως συντελεί ουσιαστικά στη δόμηση ισορροπημένης και ανεξάρτητης προσωπικότητας που λειτουργεί σε πλαίσια δομημένης και οργανωμένης κοινωνίας. 

Είναι συνεπώς απαραίτητο, οι μαθητές  να  αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με την συναισθηματική τους ανάπτυξη καθώς και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται θετικά και αποτελεσματικά καταστάσεις και συνθήκες που θα μπορούσαν να τους αποσυντονίσουν προσωπικά και κοινωνικά.

Προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση,  τα τελευταία  5 χρόνια, υλοποιείται στο 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας, σχετικό πρόγραμμα, το οποίο γίνεται σε συνεργασία του σχολείου με το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Καρδίτσας.

 

 Το 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας είναι το μεγαλύτερο επαγγελματικό Λύκειο του νομού Καρδίτσας, είναι σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία και παρουσιάζει πολύ σημαντικές επιτυχίες σε εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο. Εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες του σε αριθμό εισακτέων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ακόμη και στις πολύ υψηλόβαθμες και περιζήτητες σχολές, υλοποιεί σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως Erasmus+, περιβαλλοντικά, αγωγής καταναλωτή, πολιτιστικά, αγωγής υγείας, προγράμματα σε συνεργασία με Φορείς και Οργανισμούς που αφορούν την υποστήριξη μαθητών σε ζητήματα συναισθηματικής και προσωπικής ανάπτυξης, κλπ.).

Παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση, στο πλαίσιο της λειτουργίας του, ώστε να είναι επιτυχείς οι προσπάθειες που γίνονται από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Η συνεργασία του 2ου ΕΠΑΛ ΚΑρδίτσας με το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Καρδίτσας, υλοποιείται με τη συμμετοχή μαθητών της Α΄ τάξης και της κ. Βάσως Κωστοπούλου, μέλος του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Καρδίτσας.

Μέσα από συνεδρίες-συναντήσεις των μαθητών, οι οποίες γίνονται με προγραμματισμό και σταθερή συχνότητα, οι μαθητές ενημερώνονται, ενδυναμώνονται, γνωρίζουν τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους, ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και τη συναισθηματική τους ανάπτυξη.

 

Μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους διευκολύνονται στην έκφραση και αποτελεσματική διαχείριση των συναισθημάτων τους, απαραίτητου συστατικού για τη συναισθηματική αυτάρκεια των εφήβων.

Εξασκούνται στην απόκτηση λογικής και συναισθηματικής ισορροπίας,  εξοικειώνονται στη λήψη αποφάσεων μικρής αλλά και μεγαλύτερης σπουδαιότητας, μαθαίνοντας να αναλύουν πλήθος παραγόντων, συναισθηματικών και πρακτικών έτσι ώστε μέσω της εσωτερικής τους αξιολόγησης να επιλέγουν με τα δικά τους κριτήριά  την καλύτερη στάση και συμπεριφορά.

Η κ. Κωστοπούλου, με την εμπειρία της, ενισχύει και αναπτύσσει τις εσωτερικές δυνάμεις των μαθητών να αντιστέκονται και να αντιδρούν αποτελεσματικά σε εξωγενείς  παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν στρες και να τους αποπροσανατολίσουν.

Μαθαίνουν τεχνικές αντίστασης σε πιέσεις συνομήλικων, οι οποίοι ως σημαντικός φορέας κοινωνικοποίησης μπορούν να λειτουργήσουν εντελώς αποπροσανατολιστικά όταν οι συνομήλικοι δε διακατέχονται από καλές προθέσεις ή όταν δε μπορούν να τις εκφράσουν με το σωστό τρόπο.

Αν συμβαίνει αυτό μπορούν να παρασύρουν σε παραβατικές ή αντικοινωνικές συμπεριφορές και να θυματοποιήσουν όποιον δεν έχει την ικανότητα και δεξιότητα αποτελεσματικής αντίστασης και διαχείρισης της εξωγενούς πίεσης των συνομιλήκων.

Εύκολα συνάγεται η σημαντικότητα της συνεργασίας αυτής, η οποία τεκμαίρεται από τα θετικά αποτελέσματα των μαθητών που συμμετέχουν. Αποτελέσματα που είναι άμεσα ορατά, αλλά κυρίως που αποτελούν την βάση για τις μελλοντικές στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών στην ενήλικη ζωή τους, ως ολοκληρωμένα και  ενεργά άτομα.

 

  

ΝΕΟ:"Είμαι επειδή...ήμαστε" Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτικό εργαστήρι: Ομάδα Επαγγελματικής-Προσωπικής Εξέλιξης

«Είμαι επειδή είμαστε…Ανοίγοντας στην Αλλαγή»

Έχει αποδειχθεί η μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία των σεμιναρίων αυτών, όταν οι αποδέκτες-συμμετέχοντες έχουν προϋπάρχουσα εμπειρία στην βιωματική εκπαίδευση από τα Κέντρα Πρόληψης.

Έτσι οργανώθηκε μία ομάδα εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν σε παλαιότερους κύκλους προηγούμενων ετών. Η πρωταρχική και βασική έγνοια μας ήταν οι εκπαιδευτικοί να διευκολυνθούν στην επικοινωνία και στο σχετίζεσθαι, χρησιμοποιώντας δεξιότητες που κατέκτησαν από προηγούμενες εκπαιδεύσεις.

Η ομάδα ξεκίνησε τις συναντήσεις την Δευτέρα 12/11/2018 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται σε 13 δίωρες απογευματινές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς, στους χώρους του Κ.Π. ν. Καρδίτσας.

Ακολουθούν δύο συνεχόμενες συναντήσεις Follow Up δύο μήνες από την ολοκλήρωσή του.

Συντονιστής—Διευκολυντής ομάδας:  Αποστολόπουλος Κώστας, Λειτουργός Πρόληψης στο Κ.Π.ν. Καρδίτσας

          Το εργαστήρι χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε από μια ομάδα εργασίας στελεχών Κέντρων Πρόληψης και υιοθετήθηκε από το Τμήμα εκπαίδευσης και ΑΑ Δυναμικού ΟΚΑΝΑ. Αφομοίωσε και το υλικό που είχε δημιουργήσει η Κωστούλα Μάκη από το Κ.Π. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ν. Αιτολωακαρνανίας.

Θεματικές των συναντήσεων:

Γνωριμία Ομάδας

Εμπόδια και δίοδοι επικοινωνίας

Εισαγωγή στην ενσυναίσθηση

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων

Οριοθέτηση εαυτού και άλλων

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Εισαγωγή στην Καταξιωτική Διερεύνηση

Εξοικείωση με το μοντέλο 4D

Τα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης

Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας

Σχέσεις μεταξύ συναδέλφων

Επαγγελματικό γεννεόγραμμα τοπίου

Το σχολείο ως τόπος ασφάλειας και προοπτικής

 

Κλείσιμο συναντήσεων.

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


      Το Κέντρο Πρόληψης Καρδίτσας σε συνεργασία με το Εσπερινό σχολείο Καρδίτσας  πραγματοποίησε προληπτική παρέμβαση με τίτλο:  «Διαχείριση άγχους». Η παρέμβαση αφορούσε τους μαθητές των τάξεων του Γυμνασίου. Είχε διάρκεια οκτώ δίωρων συναντήσεων και έλαβε χώρα μέσα στο σχολικό πλαίσιο και εντός του προγράμματος διδασκαλίας

 

Βιωματικό Σεμινάριο: Το Κέντρο Πρόληψης Καρδίτσας πραγματοποίησε βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Διαδύκτιο: κίνδυνοι και διαχείριση». Το σεμινάριο απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς Β’ βάθμιας  εκπαίδευσης. Είχε διάρκεια οκτώ δίωρων απογευματινών συναντήσεων, στους χώρους της «Πρότασης κοινωνικής Παρέμβασης»

 

 

Συντονιστής των παρεμβάσεων: Παρλαβάντζας Δημήτρης, Κλιν. Ψυχολόγος, στέλεχος Κέντρου Πρόληψης της εξάρτησης & Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ν. Καρδίτσας «Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης

Λύκειο Προαστίου

Εισήγηση – παρέμβαση ευαισθητοποίησης στο σύλλογο εκπαιδευτικών λυκείου Προαστίου, με θέμα «ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι σύγχρονες προκλήσεις» .

 

Το Κέντρο Πρόληψης Καρδίτσας σε συνεργασία με το Λύκειο Προαστίου πραγματοποίησε προληπτική παρέμβαση με τίτλο:  «Εφηβεία και εξαρτητικές συμπεριφορές». Η παρέμβαση αφορούσε τους μαθητές της Β’ Λυκείου. Είχε διάρκεια πέντε δίωρων συναντήσεων και έλαβε χώρα μέσα στο σχολικό πλαίσιο και εντός του προγράμματος διδασκαλίας

Το Κέντρο Πρόληψης Καρδίτσας σε συνεργασία με το Λύκειο Προαστίου πραγματοποίησε προληπτική παρέμβαση με τίτλο:  «Η ρητορική του μίσους, διαχείριση συναισθημάτων». Η παρέμβαση αφορούσε τους μαθητές της Β’ Λυκείου. Είχε διάρκεια έξη δίωρων συναντήσεων και έλαβε χώρα μέσα στο σχολικό πλαίσιο και εντός του προγράμματος διδασκαλίας. σε συνεργασία με την καθηγήτρια φιλολογίας του σχολείου Αγορίτσα Σκαμπαρδόνη.

 

Το Κέντρο Πρόληψης Καρδίτσας σε συνεργασία με το Λύκειο Προαστίου πραγματοποίησε προληπτική παρέμβαση με τίτλο:  «Διαχείριση άγχους». Η παρέμβαση αφορούσε τους μαθητές της Γ’ Λυκείου. Είχε διάρκεια πέντε δίωρων συναντήσεων και έλαβε χώρα μέσα στο σχολικό πλαίσιο και εντός του προγράμματος διδασκαλίας.

 

Εισήγηση – παρέμβαση ευαισθητοποίησης στο σύλλογο εκπαιδευτικών γυμνασίου Προαστίου, με θέμα

«ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι σύγχρονες προκλήσεις»

 

Εισήγηση – παρέμβαση ευαισθητοποίησης στο σύλλογο εκπαιδευτικών και τους μαθητές του Γυμνασίου Προαστίου με θέμα «η διαπροσωπική σχέση ως παράγοντας πρόληψης».

 

 

 Συντονιστής των παρεμβάσεων: Παρλαβάντζας Δημήτρης, Κλιν. Ψυχολόγος, στέλεχος Κέντρου Πρόληψης της εξάρτησης & Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ν. Καρδίτσας «Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης

 

 

 

7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας

         Εισήγηση – παρέμβαση ευαισθητοποίησης στο σύλλογο εκπαιδευτικών του 7ου γυμνασίου Καρδίτσας, με θέμα «ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι σύγχρονες προκλήσεις» .

 

         Το Κέντρο Πρόληψης Καρδίτσας σε συνεργασία με το 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας πραγματοποίησε προληπτική παρέμβαση με τίτλο:  «Διαχείριση άγχους στην εφηβεία». Η παρέμβαση αφορούσε μαθητές της Γ’ Γυμνασίου. Είχε διάρκεια πέντε δίωρων συναντήσεων και έλαβε χώρα μέσα στο σχολικό πλαίσιο και εντός του προγράμματος διδασκαλίας. σε συνεργασία με την υπεύθυνη καθηγήτρια της τάξης Παναγιώτα Κολοβού.

.Το Κέντρο Πρόληψης Καρδίτσας σε συνεργασία με το 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας πραγματοποίησε προληπτική παρέμβαση με τίτλο:  «Διαχείριση άγχους στην εφηβεία». Η παρέμβαση αφορούσε μαθητές της Β’ Γυμνασίου. Είχε διάρκεια πέντε δίωρων συναντήσεων και έλαβε χώρα μέσα στο σχολικό πλαίσιο και εντός του προγράμματος διδασκαλίας. σε συνεργασία με την υπεύθυνη καθηγήτρια της τάξης Κατερίνα Λίτσιου. 

 Το Κέντρο Πρόληψης Καρδίτσας σε συνεργασία με το 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας πραγματοποίησε προληπτική παρέμβαση με τίτλο:  «Διαχείριση άγχους στην εφηβεία». Η παρέμβαση αφορούσε μαθητές της Α’ Γυμνασίου. Είχε διάρκεια πέντε δίωρων συναντήσεων και έλαβε χώρα μέσα στο σχολικό πλαίσιο και εντός του προγράμματος διδασκαλίας. σε συνεργασία με την υπεύθυνη καθηγήτρια της τάξης Ευαγγελία Μάνου. 

 Συντονιστής των παρεμβάσεων; Παρλαβάντζας Δημήτρης, Κλιν. Ψυχολόγος, στέλεχος Κέντρου Πρόληψης της εξάρτησης & Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ν. Καρδίτσας «Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης»

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ: 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

        Το Γυμνάσιο Ηλιούπολης, (23 μαθητές/τριες, 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί) επισκέφτηκε την «Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης» στις 23 Απριλίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Δ/νσης του σχολείου, και ήταν ενταγμένη στα πλαίσια Προγράμματος Αγωγής Υγείας στους μαθητές/τριες του Γυμνασίου, στο υλικό «στηρίζομαι στα Πόδια Μου». Η θεματική στην οποία δούλεψαν εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες, αφορούσε στον Θυμό και την διαχείρησή του.

Εμείς από την πλευρά μας, οργανώσαμε ένα δίωρο εργαστήρι που το ονομάσαμε: «Ταξίδι αναζήτησης ικανοτήτων, αξιών και ανακάλυψης νοήματος», γνωρίζοντας ότι τα παιδιά στην φάση της εφηβικής τους ζωής, φέρνουν στο προσκήνιο τα κεντρικά τους ζητήματα, και οι αφηγήσεις τους αφορούν περισσότερο στην απόκτηση ταυτότητας και νοήματος.

 

Έτσι δουλέψαμε ομαδικά και βιωματικά. Βλέποντας το ταινιάκι «Το κομμάτι που λείπει συναντά το μεγάλο Ο», οι μαθητές πήραν την θέση-ρόλο του κομματιού που λείπει, και τοποθετήθηκαν πάνω στην ιστορία. Ανακάλυψαν τα αποθέματα αξιών και ικανοτήτων, αλλά και αναγκών που χουν μέσα τους και τα επικοινώνησαν στην ομάδα.

Σιωπή…Περισυλλογή…Απόπειρα….Προσπάθεια…στόχος….όνειρα..Κίνηση….δράση Και επιτέλους αρχίζει το ταξίδι…η μεταμόρφωση…η ζωή…

Ταξίδι αναζήτησης ικανοτήτων και ανακάλυψης νοήματος

Το εργαστήρι έκλεισε με απόσπασμα από την ταινία «Μαλλιά Κουβάρια_έχω ένα όνειρο κι εγώ». (και με πολλά χαμόγελα, χειροκροτήματα και συγκίνηση…)

Συνοδοί μαθητών: κα Νέζη Ελένη, Διεθύντρια, κες Ορφανίδου Νάντια και Ντίνου Ελένη.

 

Συντονιστής-Διευκολυντής του εργαστηρίου: Αποστολόπουλος Κώστας, Λειτουργός Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ν. Καρδίτσας «Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης»

 

 

Ομάδες γονέων

Α] Τεχνικές επικοινωνίας. Ο ρόλος του γονιού στην Πρόληψη

Τα βιωματικά σεμινάρια πραγματοποιούνταν μια φορά την εβδομάδα για ένα δίωρο στο χώρο του  Κέντρου Πρόληψης και οι συμμετέχοντες ήταν γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν σε διάφορα σχολεία της πόλης.

Το Κέντρο Πρόληψης , υλοποιεί εδώ και 20 χρόνια σεμινάρια που απευθύνονται σε γονείς και τα οποία έχουν στόχο την υποστήριξή τους στον πολύ δύσκολο ρόλο τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο κομμάτι της επικοινωνίας. Υπάρχει η εντύπωση ότι η επικοινωνία είναι το πιο απλό πράγμα και συμβαίνει κάθε φορά που μιλάμε με τον άλλο. Έχει συμβεί όμως στον καθένα από μας να μιλάει και να νιώθει ότι ο συνομιλητής του δεν τον ακούει ή δεν τον καταλαβαίνει. Τότε χάνουμε την επιθυμία να επικοινωνήσουμε μαζί του. Επίσης έχει συμβεί να έχουμε κάθε καλή διάθεση να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας και η συζήτηση αρκετές φορές να καταλήγει σε καυγά.

Κατά τη διάρκεια λοιπόν των σεμιναρίων οι γονείς είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν θέματα όπως:

Τεχνικές επικοινωνίας (τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε την επικοινωνία μας περισσότερη λειτουργική)

Έκφραση συναισθημάτων

Αυτοεκτίμηση

Διαχείριση συγκρούσεων

Θέσπιση ορίων

Ο ρόλος του γονιού στην Πρόληψη

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και συντονίστρια των ομάδων ήταν η κα Αλογάριαστου Σταυρούλα, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης.

 

[β] «Καλή και κακή χρήση του Διαδικτύου. Ο ρόλος του γονιού στην Πρόληψη»

 

Τα βιωματικά σεμινάρια πραγματοποιούνταν μια φορά την εβδομάδα για ένα δίωρο στο χώρο του  Κέντρου Πρόληψης ,υλοποιούνταν πρωινές ώρες και προέκυψε κατόπιν αιτήματος των προεδρείων των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των 14ου , 12ου και 1ου  Δημοτικών σχολείων Καρδίτσας.

Οι γονείς που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν θέματα που αφορούσαν:

Τεχνικές επικοινωνίας (τρόπος με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε την επικοινωνία μας περισσότερη λειτουργική)

Θέσπιση ορίων / Διαχείριση συγκρούσεων

Οφέλη της σωστής χρήσης του διαδικτύου

Κίνδυνοι από την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου

Ο ρόλος του γονιού στην Πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και συντονίστρια των ομάδων ήταν η κα Αλογάριαστου Σταυρούλα, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης.

 

 

Επίσκεψη γνωριμίας, συνεργασίας: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας.

Έναν από του κεντρικούς άξονες δράσης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας, αποτελεί η υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή αναφοράς, μέσα από εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση.

 9b1adb45b953b7472c99dec511652a8a_L.jpg

Στις 15 Μαρτίου συναντήθηκαν οι επιστημονικές ομάδες του Κέντρου Κοινότητας και του Κέντρου Πρόληψης στους χώρους της «Πρότασης Κοινωνικής Παρέμβασης»

Αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος, αποσαφηνίστηκαν οι στόχοι και το έργο, και σηματοδοτήθηκε η έναρξη μιας συστηματικής εργασίας με περιοδικές συναντήσεις μία/μήνα.

Στην επιστημονική ομάδα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας δόθηκαν τα βασικά μας έντυπα ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης και η αφίσα «Ομάδες Συνάντησης»

Η κοινοτική εργασία αποτελεί για μας έργο πνοής για τα συστήματα, την αιχμή του δόρατος για την ανακούφισή τους.

 

Άλλωστε το ρίζωμα και η ανάπτυξη του κοινοτικού δικτύου, συνηγορούν για τα παραπάνω.

Νέο «Το πέρασμα από την τάξη στην ομάδα.»

 

prolipsi4-1.jpg

 

 

Κατόπιν αιτήματος του συλλόγου των εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018), παρέμβαση σε μαθητές της πρώτης λυκείου. Ενώ αρχικά η παρέμβαση αυτή περιελάμβανε τρεις δίωρες συναντήσεις κατόπιν αιτήματος των ίδιων των μαθητών κάλυψε έξι δίωρες συναντήσεις με περαιτέρω αίτημα για συνέχιση του προγράμματος και την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά.

Στα πλαίσια των συναντήσεων αυτών δόθηκε η δυνατότητα στους εφήβους να ανταλλάξουν απόψεις, να εκφράσουν προβληματισμούς και να επεξεργαστούν τρόπους αντιστάσεων στις πιέσεις που δέχονται καθημερινά.

Συντονίστρια: Κωστοπούλου Βασιλική, Φ.Π.Ψ. στέλεχος Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ν. Καρδίτσας «Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης».

Νέο Σεμινάριο εκπαιδευτικών «Εισαγωγή Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης – Appreciative Inquiry Systemic Approach»

Η «Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης» Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας ν. Καρδίτσας, σχεδίασε και υλοποίησε Νοέμβριος 2017-Ιανουάριος 2018, με την συνεργασία της Δ/νσης και του γραφείου Σχολικών Συμβούλων, το 1ο Πιλοτικό Σεμινάριο «Εισαγωγή στην μέθοδο της Καταξιωτικής Διερεύνησης» για εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. ν. Καρδίτσας.

            Το σεμινάριο απαρτίζονταν από επτά (6) δίωρες και μία τρίωρη απογευματινές συναντήσεις – μία (1) ανά εβδομάδα, στους χώρους του Κέντρου Πρόληψης (Πλαστήρα 12 4ος όροφος).

          Το μεθοδολογικό εργαλείο της Συστημικής Καταξιωτικής Διερεύνησης αποτελεί μια μέθοδο μάθησης, η οποία δίνει έμφαση στην αλληλεπιδρώσα διαδικασία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον επικοινωνίας, μέσα στο οποίο οι άνθρωποι-μέλη της ομάδας μπορούν να εκφραστούν και να αναζητήσουν τους δικούς τους κώδικες και βιώματα, αλλά και των άλλων στην περιοχή της γνώσης.

          Ένα περιβάλλον αποδοχής και σεβασμού, το οποίο εστιάζει στις ικανότητες, τις δυνάμεις και τις αξίες του καθενός και της καθεμιάς, κι έτσι ελευθερώνει την δυναμική της μάθησης (Σμάρου-Μπαλάσκα)

          Ο πιλοτικός χαρακτήρας του σεμιναρίου του δίνει την δυνατότητα να αξιολογηθεί (εσωτερικά) και να εποπτευθεί εξωτερικά από το τμήμα εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ.

          Η ομάδα θα ξανασυναντηθεί στις 8 Μαίου 2018 για το πρώτο της Follow Up.

 

Συντονιστής-Διευκολυντής Αποστολόπουλος Κώστας, Λειτουργός Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης ν. Καρδίτσας)

Σελίδα 1 από 10