logo

okana

Κατάθεση εμπειρία καθηγητών από την εφαρμογή του προγράμματος «Στηρίζομαι στα πόδια μου»

Εκπρόσωπος Ομάδας εκπαιδευτικών Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης:

Η ενημέρωση που έγινε στα σχολεία του Νομού από την «Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης» μας έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Στηρίζομαι στα Πόδια μου». Ο λόγος που εμείς οι εκπαιδευτικοί δεχθήκαμε να συμμετέχουμε σ' αυτό, ήταν η διαφορετική φιλοσοφία στην πρωτογενή πρόληψη και κυρίως στο ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη, κάτι που για πρώτη φορά γινόταν στα σχολεία. Μέχρι τότε η μόνη ενημέρωση που υπήρχε στα σχολεία ήταν κάποιες ομιλίες από ειδικούς.

Σύμφωνα με τη νέα αυτή φιλοσοφία , η προσέγγιση της Πρόληψης επιτυγχάνεται μέσα από την ομαδική διεργασία με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων....βοηθώντας την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου. Η Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ήθελαν να παίξουν ένα διαφορετικό ρόλο, να έχουν και ένα άλλο πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό; Να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει έμφαση στην πρόληψη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων, όπως είναι η ισχυροποίηση του χαρακτήρα του παιδιού, η ενίσχυση της προσωπικότητάς του, η ανάπτυξη της κοινωνικότητας του. Ο σκοπός βέβαια είναι να μπορέσει το παιδί ν' αναπτύξει τέτοια στάση και συμπεριφορά που να μπορεί να στηρίζεται στα πόδια του.

Παίρνοντας λοιπόν το παιδί την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση από το σχολείο και αφού βρει στο περιβάλλον του τη στήριξη που χρειάζεται, αποκτά ψυχική ισορροπία , εντάσσεται ομαλά στην κοινωνία και δεν έχει πλέον καμία ανάγκη να καταφύγει σε συμπεριφορές που βλάπτουν την ψυχική και σωματική του υγεία.

Αποφασίσαμε λοιπόν εθελοντικά ν' ασχοληθούμε με το πρόγραμμα μετά την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου και με τη βοήθεια πάντα και καθοδήγηση της «Πρότασης Κοινωνικής Παρέμβασης». Το πρόγραμμα βρήκε μεγάλη απήχηση στους μαθητές. Όλη η τάξη μετατρέπεται σε ομάδα και όλα τα μέλη συμμετέχουν ενεργητικά με βιωματικές ασκήσεις. Δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να συνεργαστούν. Τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν αισθήματα σεβασμού και αυτοεκτίμησης, αισθήματα που πριν δεν γνώριζαν ή δεν ήξεραν πώς να τα εκφράσουν. Τέλος , δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης ανάμεσα στους μαθητές.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαμε στους εκπαιδευτικούς κύκλους και στην υλοποίηση του προγράμματος σίγουρα διαθέσαμε αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο μας. Υπερίσχυσε βέβαια ο ζήλος και το ενδιαφέρον μας για την ενημέρωση και προπάντων η διάθεση να προσφέρουμε κάτι ουσιαστικότερο ως εκπαιδευτικοί πέρα από τα καθιερωμένα.

Πιστέψαμε ότι η πρόληψη δεν είναι θέμα μόνο των ειδικών , αλλά είναι και δικό μας θέμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι νιώθαμε ή νιώθουμε ακόμα και τώρα επαρκείς. Χρειαστήκαμε και χρειαζόμαστε τη συνεργασία και τη συνεχή επικοινωνία με την Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης. Με την υποστήριξη του Κέντρου Πρόληψης προσεγγίσαμε τη φιλοσοφία του προγράμματος και πήραμε βασικές γνώσεις και πληροφορίες που αφορούν την ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών και των εφήβων γενικά.
Εκπαιδευτήκαμε σε μεθόδους ενεργοποίησης της Τάξης. Εμείς οι ίδιοι μέσα από τις ομάδες εργασίας μπήκαμε στη θέση του μαθητή-μέλους ομάδας. Διαπιστώσαμε πόσο δύσκολο είναι ένας μαθητής-μέλος να εκφράσει τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του και κυρίως να εκθέσει τους προβληματισμούς του και να διατυπώσει τις ανησυχίες του.

Ευαισθητοποιηθήκαμε περισσότερο σε ζητήματα που αφορούν τους νέους. Ο ρόλος μας ως συντονιστές της ομάδας μας υποχρέωσε να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο μας ως εκπαιδευτικοί και να κατέβουμε από την έδρα. Αφήσαμε πίσω μας το ρόλο του αξιολογητή -καθηγητή και δώσαμε τη δυνατότητα σ' όλους να εκφραστούν ελεύθερα και να πειραματιστούν σε ρόλους διαφορετικούς από τους καθιερωμένους.

Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης. Τα παραπάνω σημαίνουν αλλαγή διαπροσωπικών σχέσεων όλων όσων μετέχουν στην ομάδα, μαθητών και εκπαιδευτικών.
Είναι αλήθεια ότι οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και αποδέχθηκαν την ομαδική εργασία ως μια νέα εμπειρία , αλλά και ως μια ευχάριστη νότα μέσα σ' ένα αυστηρά δομημένο σχολείο θα έλεγα. Όλα αυτά που γίνονται με την εφαρμογή του προγράμματος πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν καλύτερα , αν εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε συνεχή επαφή και επικοινωνία με την Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης. Χρειαστήκαμε και χρειαζόμαστε τη συνεργασία της και εκτιμούμε ακόμη ότι είναι πολύ αναγκαία η ενημέρωση μας η οποία θα προσφέρεται με τη μορφή κάποιων σεμιναρίων για ν' αποκτήσουμε περισσότερη θεωρητική κατάρτιση .

Για να επιτύχει το πρόγραμμα θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση και την ευαισθητοποίησης όλων των εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας σε θέματα που αφορούν την πρόληψη γενικότερα και το συγκεκριμένο πρόγραμμα ειδικότερα. Αυτό το τελευταίο το θεωρούμε σημαντικό , γιατί στην πραγματικότητα το πρόγραμμα δεν θα εφαρμοζόταν αν δεν είχαμε αφενός τη συμπαράσταση της Πρότασης Κοινωνικής Παρέμβασης και αφετέρου την κατανόηση των συναδέλφων που μας παραχωρούσαν κάποιες διδακτικές ώρες από το πρόγραμμά τους.

Πως μπορεί όμως να δοθεί συνέχεια; Σίγουρα η ενημέρωση είναι απαραίτητη. Ενημέρωση σε εκπαιδευτικούς και γονείς , να υποστηρίξουν την εφαρμογή του προγράμματος. Το θέμα της πρόληψης δεν αφορά μόνο το σχολείο. Αφορά και τους γονείς και την κοινωνία ολόκληρη. Μας αφορά όλους. Είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι.


Παρά τις δυσκολίες όμως πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα μπορεί να συνεχιστεί. Ξεκινήσαμε δειλά , θα έλεγα, στην αρχή και με λίγα τμήματα. Πιστεύουμε όμως ότι αυτή η μικρή ομάδα που ξεκίνησε μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη μοναδικότητά τους και την ατομικότητά τους. Πιστεύουμε ότι αυτή η μικρή ομάδα μπορεί να καρποφορήσει εν καιρώ και να μετατρέψει το όραμα σε πραγματικότητα.